Kørekort til personbil

Hvornår kan jeg tidligst starte på kørekort?

Hvordan fungerer det?

Køreuddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del. Det teoretiske del (teori) foregår i teorilokalet på Nørredige 20. Efter teori følger den praktiske del. Dette foregår skiftevis, således at den teoretiske del og praktiske del følges ad mht. indhold og sværhedsgrad.

Den teoretiske del foregår med veksling mellem interaktiv og tavle undervisning. Ved interaktiv undervisning er vi helt sikre på, at få alle teori termer med og ved tavleundervisning, er vi helt sikre på, at få alle elever med og evt. tvivl spørgsmål bliver der diskuteret på holdet.
Afsluttende vil der være evaluerende teoriprøver på storskærm, så du er godt rustet til den endelige teoriprøve.

Hvor lang tid tager det at tage kørekort?

Den praktiske del starter med 4 lektioner på manøvrebane, min. 16 lektioner på vej og 4 lektioner på glatbane. Pr. den 1. januar 2017 kører der en prøveperiode på 3 år, hvor 17-årige kan tage kørekort. Dette kan kun ske, ved at de 17-årige kører med ledsager indtil de er blevet 18 år. Denne forsøgsordning fortsætter på ubestemt tid.

Ringkøbing Køreskole

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 21 72 72 08 eller via formularen herunder.